სიმინდის პროდუქტი კოოპერატივ "ლაიტისგან", სამეგრელოს რაიონიდან. კოოეპრატივი იღებს რამდენიმე პროდუქტს სიმინდის გადამუშავების შედეგად, მათ შორის: სიმინდის ფქვილს, ღერღილს, მანს, ქატოს. კოოპერატივი ასევე მუშაობს სიმინდის ზეთის წარმოებაზე, რომელიც სასარგებლო და საკვები ნივთიერებებით მდიდარი პროდუქტია.

სიმინდის პროდუქტი
დასახელება
სამეგრელო
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები