კოოპერატივი "ალერტი" სამეგრელოს რაიონში აწარმოებს ხურმა "ჰაჩიას" და ხურმის ჩირს.
წარმოებული  ჩირი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტია და  ნატურალური ტექნოლოგიით მზადდება.

ხურმის ჩირი
დასახელება
სამეგრელო
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები

ENPARD პროგრამის ფარგლებში ქეამ ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწია 50 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გურიის, სამეგრელოსა და რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთის რეგიონებში.