კოოპერატივ "წყაროს"  მოჰყავს სიმინდი, იონჯა და სოიო სამეგრელოს რაიონში.

მარცვლეული
დასახელება
სამეგრელო
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები