ქათამი კოოპერატივისგან "ოჩე", სამეგრელოს რაიონში.

ქათამი "ოჩე"
დასახელება
სამეგრელო
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები