რეჰანის ნედლი ფოთოლია მოყვანილია სათბურში კოოპერატივ "მწვანე ფოთოლი"-ს მიერ, აბაშის რაიონში.
კოოპერატივს რეჰანი "მწვანე ფოთლად", ნედლი სახით მოჰყავს. ამ ტიპის პროდუქტზე მოთხოვნა როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე თბილისში მაღალია.
კოოპერატივს ასევე მოჰყავს რუკოლას სალათის ფურცლები.

ნედლი რეჰანი
დასახელება
სამეგრელო
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები