სიმინდი და ხორბალი მოყვანილია აბაშის რაიონ სოფელ კეთილარში, კოოპერატივ " ფერმერი 2015" ის მიერ.
სიმინდისა და ხორბლის გარდა, კოოპერატივი აწარემოებს იონჯას და მოჰყავს ჭყინტი სიმინდი.

სიმინდი და ხორბალი
დასახელება
სამეგრელო
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები

ENPARD პროგრამის ფარგლებში ქეამ ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწია 50 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გურიის, სამეგრელოსა და რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთის რეგიონებში.