მარწყვი და ვარდი კოოპერატივ "ზანელისგან", სამეგრელოს რაიონიდან.
კოოპერატივს აქვს სან-ანდრეას ჯიშის მარწყვი, ასევე გამოჰყავს სხვადასხვა ჯიშის ვარდი.

მარწყვი და ვარდი
დასახელება
სამეგრელო
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები